Coaching

Coaching

Po definiciji Mednarodne federacije coachev (International Coach Federation - ICF, ZDA) je coaching interaktivni proces, ki pomaga posameznikom, podjetjem / organizacijam, da dosežejo hitre in odlične rezultate z uporabo posebnih coaching tehnik, ki pripeljejo do lastnega miselnega procesa in razvoja.

Pri coachingu coach pomaga stranki, da stranka sama najde rešitve brez ponujanja nasvetov in dajanja receptov. Coachi so izurjeni, da poslušajo in zastavljajo ključna vprašanja, ki pomagajo posameznikom in organizacijam, da sami pridejo do najboljših rešitev.

NEWAYS podpira sodelavce tudi individualno s coachingom. Posameznikom pomagamo najti nove poti pri zahtevnih situacijah. Še posebej takrat, ko so zaradi katerega koli razloga »prepuščeni sami sebi«.

Pri coachingu želimo klientu omogočiti čim boljši izkoristek njegovih že razpoložljivih potencialov ter pridobitev profesionalnosti in samozavesti pri premagovanju težkih poslovnih situacij.

Za NEWAYS so pri coachingu v ospredju cilji in strategije podjetja. V ta namen se pogovorimo o konkretnih potrebah posameznika in se dogovorimo za konkretne cilje.

Cilj coachinga je pomagati posamezniku, da spozna svoje vire za samopomoč. Posamezniku pomagamo, da si razvije strategije, nove boljše vzorce vedenja in pridobi izkušnje za učinkovito soočanje in reševanje izzivov pri delu.

Naše izhodišče za coaching je medsebojno spoštovanje, sprejemanje in zaupanje.

Pri spremembah stojimo posamezniku ob strani.

Trenutne poslovne situacije zahtevajo od posameznika vedno več. Coaching pripomore k osebnostni rasti, stabilizira in gradi osebnost, izboljša kompetence pri vodenju in medosebni komunikaciji.

 

SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 116 Bewertungen auf ProvenExpert.com