Verkauf

 

Prodaja

Verkauf


Teme za vaš NEWAYS trening vam izberemo po vaši meri:

 

Management  prodaje

 • Cilji podjetja
 • Prodajni cilji
 • Sprejemanje ciljev in odgovornost
 • Cilji sodelavcev
 • Planiranje kupcev
 • Planiranje produktov
 • Doseganje ciljev
 • Prodajni kontroling
 • Aktivnosti in spisek ukrepov za doseganje ciljev
 • Usmerjanje prodaje in kontroling

Timsko delo v prodaji 

 • Področna / procesna organiziranost
 • Sinergije v podjetju
 • Faktorji uspeha v timu
 • Sposobnost dela v timu
 • Vloge v timu
 • Osebna naravnanost do timskega dela
 • Notranji in zunanji prodajni timi
 • Samopodoba/slika drugih/slika tima
  outdoor/ indoor vaje

Strateško pridobivanje novih kupcev

 • Analiza trga
 • Trendi in razvoj trgov
 • Analiza konkurence
 • Analiza glavnih konkurentov in njihovo pozicioniranje
 • Naravnanost na nove kupce
 • Strategija nagovora(mailing, osebni kontakt, aktivna referenca)
 • Telefonska in osebna akvizicija
 • Prvi stik s kupcem
 • Predstavitev našega podjetja
 • Obravnava ugovorov in ovir

Razvoj kupcev 

 • Analiza naših prednosti in slabosti
 • Analiza prodaje storitev in produktov po kupcih
 • Segmentiranje kupcev glede na individualne kazalce
 • A,B,C,D kupci
 • Potencial in produktna strategija glede na kupca

Tehnike pogajanja

 • Vodenje prodajnega razgovora
 • Analiziranje potreb - tehnike spraševanja
 • Ozavestimo potrebo
 • Razgovor z različnimi partnerji
 • Alternativa: Sim:Vendo® /Videocoaching

Predstavitev produkta in ponudbe 

 • Priprava gradiv in podlag
 • Uporaba prezentacijskih pripomočkov
 • Osebno delovanje in osnove retorike
 • Predstavitev kupčevih koristi
 • Alternativa: Videocoaching

Cena

 • Osebna naravnanost v zvezi s ceno
 • Argumentiranje koristi
 • Obravnava ugovorov in izgovorov
 • Obvladovanje pritiskov na ceno in rabati
 • Moč prepričevanja in sposobnost vztrajanja

Uspeh 

 • Profil uspešnega prodajalca
 • Kje so moje močne strani / šibke strani?
 • Kje se začne uspeh?
 • Naše vedenje določajo predstave

Predlogi 

 • Razvoj podjetja skozi predloge
 • Pokažimo na potencial za izboljšave in koristi
 • Izdelava konceptov in rešitev problemov

Pozitivno razmišljanje

 • Orodja za samomotivacijo
 • Pozitivno razmišljanje
 • Življenjski motivi, vrednote
 • Metode za priklic  pozitivnih čustev
 • Soočanje z jezo/čustvi  in kontrola energije

Naravnanost 

 • Osebna naravnanost do/na:
  • Samega sebe (določitev obstoječega stanja)
  • Drugih (strank, kolegov, predpostavljenih, ...)
  • Lastnega položaja / dejavnosti v podjetju Sprememb
 • Razgovor z različnimi partnerjiVeränderungen
 • Oblikovanja prihodnosti /premagovanja preteklosti
 • Razmišljam o problemih ali o priložnostih

Relating®/Management odnosov s kupci

 • Načrtni razvoj kupca
 • zgradnja informacijskega sistema
 • Delitev vlog pri kupcih
 • Raven odnosov - osebna raven v odnosu do stranke
 • Strategija negovanja kupca
 • Aktivna popolna referenca

Retorika in prezentiranje 

 • Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
 • Prezentacije
 • Osebno delovanje na druge: povratna informacija in optimiranje
 • Avtentičnost: Modulacija,  gestika, mimika
 • Drža,glas, dihanje, artikulacija
 • Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
 • Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki

Telefoniranje 

 • Vedenje in vodenje razgovora
 • Osebna naravnanost
 • Uspešna priprava
 • Akvizicija - pridobivanje novih strank
 • Dogovarjanje  terminov
 • Obravnava ugovorov
 • Uspešno klicanje po ponudbah

Zaključek 

 • Volja za uspeh
 • Zagotovite stranki občutek varnosti
 • Doslednost pri vodenju razgovora
 • Sklenimo,  zaključimo posel
 • Ostanimo konkretni

Organizacija dela in časa 

 • Planiranje obiskov in poti
 • Koliko časa porabim za katerega kupca?
 • Planiranje razgovorov
 • ABC organizacije časa

Osebno delovanje na druge

 • Elementi osebnega delovanja
 • Spoznanje lastnega delovanja
 • Izboljšanje osebnega delovanja
 • Povečanje samozavesti in samozaupanja

Reklamacije in zadovoljstvo kupcev

 • Strategija podjetja glede reklamacij
 • Organizacija in potek reklamacij
 • Osebna naravnanost do reklamacij
 • Vodenje reklamacijskih razgovorov
 • Mystery Shopping
 • Ankete kupcev
 • Ovrednotenje in analiza

Komunikacija v prodaji 

 • Pot sporočila
 • Raven sporočila/ raven odnosa
 • Motnje v komunikaciji
 • Aktivno poslušanje
 • Kultura povratne informacije
 • Zavedanje in interpretacija
SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 124 Bewertungen auf ProvenExpert.com