Methodik

Od analize do preverjanja uspeha

Ko se vizije in izkušnje iz preteklosti povežejo s potenciali vseh udeležencev, nastanejo iz tega realne možnosti in poti za prihodnost. Vsaka pot je mnogo lažja  in popotovanje mnogo lepše, kadar lahko pri tem vsi aktivno sodelujejo. Podjetjem pomagamo ustvarjati in ohranjati ravnovesje med različnimi kriteriji, ki so bistveni za uspeh podjetja. Naloga skupine NEWAYS je izboljševanje procesov v podjetjih. Ljudi najprej pripeljemo do tega, da lahko znotraj procesa vidijo nove poti tudi zase. Nato sprostimo njihove misli. Motivacija in pozitivna naravnanost končni ključ do uspeha ali neuspeha Odločitev o uspehu ali neuspehu je pogosto v ljudeh samih. Uspeh najprej nastane v glavi.

Osnovna načela

V središču našega delovanja je človek v poklicnem okolju. 

Moč, da vam pomagamo, črpamo v naših več kot 15-letnih domačih in mednarodnih izkušnjah. Smo ustvarjalci impulzov. Priložnosti za prihodnost nastajajo iz preteklih izkušenj vseh udeleženih. Velike naloge se rešijo samo s skupnimi močmi. Pri tem sledimo načelu:

 • Visoka kvaliteta
 • Celostno obravnavanje s podjetniško naravnanostjo
 • Zavzetost in zavezanost podjetju in njegovim lastnikom
 • Jasna ciljna usmerjenost in odpravljanje ovir
 • Jasne zahteve in rezultati
 • Trajni rezultati

Analiza

Vsako podjetje je unikat, tudi vaše. Njegova zgodovina, njegovi ljudje, kultura pa tudi priložnosti in možnosti. Najbolje spodbujamo ljudi individualno. Enako velja tudi za podjetja. Skupaj z vami razvijemo za določeno obdobje koncept in program sestavljen iz analize, ciljev, nalog, preverjanja napredka in intenzivnega skupnega dela. Pod tem razumemo delo v postopnem vztrajnem procesu z jasnim namenom, jasnim ciljem in jasnimi zahtevami.

Na začetku je analiza kje se trenutno nahajamo. V tej fazi poiščemo odgovore na vprašanja kot:

 • Ali nam uspeva motivirati naše zaposlene za doseganje ciljev podjetja?
 • Ali imajo naše vizije dovolj moči za izzive prihodnosti?
 • Ali se razpoznavno razlikujemo od konkurence?
 • Ali naša organizacijska struktura podpira naš uspeh?
 • Ali smo v kriznih obdobjih sposobni hitro uvajati spremembe?
 • Ali spodbujamo razvoj in kreativnost?
 • Ali se s strankami pogovarjamo bolj o učinkih kot o cenah?
 • Ali dovolj aktivno negujemo odnose s strankami?
 • Ali naše stranke  čutijo, da so njihove potrebe bolj pomembne od lastnosti naših produktov?
 • Ali nam uspeva navdušiti naše stranke?
 • Ali zahtevamo in spodbujamo podjetniško razmišljanje naših sodelavcev?
 • Ali strateško izobražujemo sodelavce?
 • Ali živi mrežno razmišljanje in sodelovanje med oddelki ?
 • Ali izkoriščamo probleme kot možnost za izboljšave?
 • Ali nudimo ambicioznim sodelavcem možnost razvoja kariere?
 • Ali naša kultura vodenja prispeva k atraktivnosti uspešnega delodajalca

 

 

Temu sledi odločanje želenega stanja v podjetju, oddelku ob upoštevanju vaše kulture v podjetju in vašega temeljnega načina vodenja.

Koncept

ko smo poiskali vse odgovore v fazi analize in določili želeno stanje sledi faza koncepta. Sestavljena je iz osnovnega  in podrobnega:

Osnovni koncept

 • Osnovni konceptder Ziele/Bedarfslagen
 • Cilji/potrebe
 • Ciljne skupine
 • Časovni okvir
 • Stroški

Podrobni koncept

 • Teme
 • Ukrepi
 • Metodika
 • Vključitev vodilnih
 • Kontrola rezultatov in novi cilji

Izvedba

Po analizi in  konceptu sledi faza izvedbe treninga/coachinga. Pri tem se v določenem časovnem zaporedju izmenjujejo treningi in implementacija v praksi. Celoten trening je konsekventno izvajanje korakov, ki vodijo k zastavljenemu cilju. Pri tem vsak korak ali stopnja nadgrajuje s prejšnjo. Rezultati se sproti preverjajo. Na poti sprememb vas intenzivno podpiramo. Poskrbimo, da prehaja podpora tudi z vaše interne smeri.

Usmerjenost v prakso, podpora procesom, povraten informacije in kontrola napredka- so naša orodja.

Ob tem pozorno poslušamo, sprašujemo, usmerjamo, spodbujamo, popravljamo in stabiliziramo.

Kontrola

Po končanem treningu  ukrepi za spremembe še niso pri koncu. Sledi kontrola rezultatov. Preverimo zastavljene cilje in kaj smo dosegli. Ob razlikah med želenim in dejanskim predlagamo primerne ukrepe in nove cilje, ki se lahko  v  prihodnosti bolje realizirajo.  

SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 124 Bewertungen auf ProvenExpert.com