Zdravo vodenje

Stres na delovnem mestu in razne obremenitve pogojene z delovnim mestom vedno bolj naraščajo. Za vodstvene kadre ima to velik pomen. Na eni strani morajo skrbeti , da odpravljajo obremenitve pri sodelavcih, ki se jim lahko izognejo in podprejo sodelavce, ki že kažejo simptome  bolezni zaradi stresa. Na drugi strani pa ne smejo  žrtvovati svojega zdravja in dobrega počutja. Velikokrat se znajdejo v polju velikih napetosti med zahtevami podjetja in interesi svojih sodelavcev. Rešitev je zdravo vodenje!

Spodbujajte zdravje in motivacijo

Osebno dobro počutje je zelo pomembno : Kdor se sam dobro počuti lahko veliko bolje prispeva k bolj pozitivni delovni klimi.  Kot vodilna oseba imate velik vpliv na zdravje, dobro počutje  in pripravljenost za delo vaših sodelavcev. S tem močno vplivate na poslovni uspeh vašega podjetja!

Na tej delavnici boste izvedeli kako s svojim odnosom,vedenjem in vašim zdravjem vplivate na motivacijo, kreativnost sodelavcev.  Izvedeli boste kako lahko s tem ohranjate vaše sodelavce aktivne in jih spodbujate.

Vplivati na druge z zgledom  ni samo najboljša pot kako lahko vplivate na druge , je edina. 
Albert Schweitzer

Izkoristite potenciale

Tisti , ki se na svojem delovnem mestu dobro počuti prispeva več, dobi več priznanja, je bolj motiviran, bolj zadovoljen, manj izpostavljen poškodbam in bolj zdrav. Velikokrat spregledamo  velik potencial teh spoznanj. Posledica za vodilne, ki želijo izkoristiti ta potencial je  da zamenjajo filozofijo v podjetju.: dobro počutje sodelavcev mora postati  vodilo za razvoj organizacije. 

Nič bolj ne zavezuje kot zaupanje.
Reinhard Sprenger

Stil vodenja in zdravje

Pokažemo vam povezave med načinom vodenja in zdravjem. Pokažemo vam kako lahko ljudje ostanejo zdravi  in bolj odporni na fizične in psihične obremenitve .

Pri tem vam odgovorimo na vprašanja:

  • Kakšna je povezava med vodenjem in zdravjem sodelavcev?
  • Kakšne so osnovne potrebe vaših sodelavcev na delovnem mestu?
  • Kako konstruktivno in spoštljivo izrekate kritiko ?
  • Kako prepoznate zdravju škodljivo vedenje in obremenitvene simptome?
  • Kakšne so možnosti za pomoč?
  • Kje so vaše meje ?

Zakaj potrebujete pogum in zdrav egoizem in distanco?

Dobro počutje pomeni prednost pred konkurenco

Rezultati, ki vam prinašajo koristi!

Več zdravja, več pripravljenosti za delo, boljši izkoristek kreativnega potenciala, boljši pretok informacij, boljša klima, večje zadovoljstvo, manj stresa, manj bolezni in manj napak.

Na kratko: Pridobijo vsi udeleženi!

Kdor nič ne naredi za druge, ne naredi nič zase.
Goethe

Več informacij o seminarju:

Andrej Plevnik, NEWAYS , trener 

tel.: +386 31 625 316

Pokličite - z veseljem si bomo vzeli čas za pogovor.

SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 124 Bewertungen auf ProvenExpert.com