Führung

 

Vodenje

Führung


Teme za NEWAYS trening  narejen po vaši meri:

 

 

Usmeritev podjetja

 • Poslanstvo in vizija
 • Vrednote
 • Kultura vodenja
 • Strategija podjetja

Spremembe in izboljšave

 • Razvoj podjetja s predlogi
 • Definicija in implementacija procesov izboljšav >KVP >KAIZEN
 • Izkoriščanje potencialov za spremembe

Upravljanje s časom  in  organizacija dela

 • Osebni odnos do ravnanja s časom
 • Analiza lastnega načina dela
 • Orodja za planiranje
 • Upravljanje samega sebe
 • Delovne tehnike
 • Življenjsko ravnotežje
 • Mrežno planiranje v podjetju
 • Strategija pri upravljanju s časom

Biti voditelj

 • Osebnostni profil / zahteve za osebnost vodje
 • Osebne slabosti in prednosti
 • Insights, DISC analiza potencialov
 • Kje se začne moj uspeh?
 • Predstave določajo vedenje
 • Upravljanje, vodenje
 • Sprejemanje odločitev 
 • Spodbujanje podjetniškega razmišljanja in delovanja

Tim

 • Naravnanost
 • Timska miselnost pred oddelčno
 • Sinergije
 • Razvoj tima
 • Sposobnost dela v timu
 • Timsko delo
 • Spodbujanje ustvarjalnosti / iskanje idej
 • Vodenje timov
 • Kreativnost v timu
 • Pravila v timu
  Moja slika, slika drugih, slika tima

Metalna moč pri vodenju

 • Osebna naravnanost:
  • do sebe/dela
  • do sodelavcev, kolegov, vodij
  • do sprememb
 • naravnani na priložnosti ali izzive
 • Orodja za samomotivacijo
 • Pozitivno razmišljanje
 • Življenjski motivi
 • Tehnike dihanja in koncentracije
 • Obvladovanje močnih čustev in energij - jeza

Tehnike pogajanja

 • Osnove medosebne komunikacije
 • Ciljno vodenje razgovorov
 • Tehnike pogajanja
 • Psihologija/tehnika vprašanj/aktivno poslušanje

Ciljno vodenje

 • Cilji podjetja
 • Sistem ciljev
 • Transfer ciljev
 • Sprejetje ciljev
 • Odgovornost za cilje
 • Aktivnosti/ukrepi
 • Rezultat/kontrola

Filozofija in stili vodenja

 • Moja filozofija vodenja
 • Stili vodenja
 • Moj preferenčni stil vodenja
 • Vodilni kot vzor

Delegiranje

 • Stopnje delegiranja
 • Nevarnosti pri delegiranju
 • Delegiranje kot razvoj sodelavcev
 • Pridobitev časa z delegiranjem

Razvoj sodelavcev

 • Profil delovnega mesta
 • Razvojni razgovor
 • Koncept izobraževanja
 • Potrebe po izobraževanju
 • Strateški razvoj sodelavcev
 • Deficitno/ potencialno spodbujanje sodelavcev

Komunikacija v podjetju

 • Osnove komunikacije
 • Sistem informiranja
 • Kultura telefoniranja/e-mailov
 • Razgovori in sestanki
 • Moderiranje
 • Kreativnost na sestankih

Razgovori s sodelavci

 • Ciljni razgovor
 • Motivacijski razgovor
 • Ocenjevalni/spodbujevalni razgovor
 • Kontrolni razgovor
 • Dajanje povratne informacije
 • Zavestna pohvala in priznanje
 • Kritika

Spremembe sodelavcev

 • Iskanje sodelavcev
 • Oglasi za iskanje sodelavcev
 • Predstavitveni razgovori
 • Izbor sodelavcev
 • Zaposlitveni razgovor
 • Einstellungsgespräche
 • Odpuščanje in zapuščanje sodelavcev

Reševanje konfliktov

 • Naravnanost ob  konfliktih
 • Prepoznavanje konfliktov
 • Razumevanje konfliktov
 • Stopnje konfliktov
 • Tipi konfliktov
 • Vedenje ob konfliktih
 • Vodenje razgovorov pri konfliktih
 • Reševanje konfliktov

Retorika in prezentiranje

 • Priprava: izgradnja in struktura prezentacije in optimiranje
 • Osebno delovanje na druge: povratna informacija in optimiranje
 • Avtentičnost: Modulacija,  gestika, mimika
 • Drža,glas, dihanje, artikulacija
 • Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
 • Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
 • Strah pred nastopom
SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 124 Bewertungen auf ProvenExpert.com