Trainings nach Themen

 

Posebni treningi

Special Trainings


 

Vodenje projektov

 • Nehierarhično vodenje  
 • Problemi, priložnosti, prepoznavanje projektov
 • Analiza priložnosti/rizikov
 • "Prodaja" projektov
 • Projektno planiranje(PSP, mejniki…)
 • Kreiranje timov
 • Vodenje timov
 • Usmerjanje in vodenje projektov
 • Zaključevanje projektov

Relating®/ Upravljanje odnosov

Zakaj si nekdo želi  sodelovati prav z nami?

 • Osebna naravnanost do negovanja odnosov
 • Spoznajmo pomembnost odnosov za uspeh
 • Analiza kvalitete odnosov
 • Izgradnja odnosov
 • Negovanje odnosov
 • Uporabimo kontakte

Upravljanje s stresom

 • Osebna analiza
 • Samomotivacija
 • Kognitivne metode 
 • Analiza faktorjev stresa
 • Dolgoročna orodja za upravljanje s stresom
 • Kratkoročna orodja za upravljanje s stresom
 • Življenjsko ravnotežje
 • Samoorganizacija

Upravljanje s časom

 • Zakaj v za polovico krajšem času ne naredimo dvakrat več?
 • Naša naravnanost glede časa
 • Eisenhower je narobe!
 • Analiza dejavnosti
 • Management časa
 • Upravljanje s seboj/življenjsko ravnotežje
 • Delovne tehnike
 • Mrežno planiranje
 • Doslednost

Tim

 • Kako postane tim uspešen?
 • Timsko delo
 • Timska usmerjenost pred oddelčno 
 • Sodelavec tima/vloga v timu
 • Spodbujanje kreativnosti/iskanje idej
 • Vodenje timov
 • Faze razvoja timov
 • Vodenje sestankov
 • Moderiranje

Elektrarna človek

 • Kako upravljam s samim sabo?
 • Motivacija za vlaganje v lastno zdravje
 • Bilanca dnevne energije - kam vlagam dnevno svojo energijo?
 • Dvig nivoja osebne energije
 • Psihologija uspeha, misli gradnik za uspeh ali neuspeh
 • Spoznavanje učinkovitih psiholoških tehnik za dvig notranje moči.
 • Kaj je stres, kako nastane,kako  vpliva na mojo učinkovitost. Koliko znižamo lahko nivo stresa z večjo odpornostjo.
 • Vloga podzavesti, mentalni trening - dovoljen doping za vodje

Sejem

 • Kako uspešno izvedemo sejemski nastop?
 • Gostitelj
 • Ločimo pleve od zrnja
 • Parkiranje obiskovalcev
 • Brezplodni pogovori  ali ciljno naravnano vodenje pogovora?
 • Izkoristek sejemskega prostora
 • Ostanimo konkretni

Telefoniranje

 • Kako uspešno telefonirati?
 • Vedenje in vodenje razgovora
 • Osebna naravnanost
 • Uspešna priprava
 • Akvizicija - pridobivanje novih strank
 • Dogovarjanje  terminov
 • Obravnava ugovorov
 • Uspešno klicanje po ponudbah

Retorika in prezentiranje

 • Priprava: izgradnja in struktura prezentacije
 • Osebno delovanje na druge: povratna informacija in optimiranje
 • Avtentičnost: Modulacija,  gestika, mimika
 • Drža,glas, dihanje, artikulacija
 • Suverenost: med vprašanja, ugovori, motnje
 • Prezentacijske tehnike: mediji , pripomočki
 • Strah pred nastopom

Sim: Vendo®

Prva strukturirana simulacija prodajnega procesa

 • Uspeh prodaje iz 360° perspektive
 • Analiza za spodbujanje posameznih sodelavcev
 • Povezovanje različnih skupin
 • Integracija novih sodelavcev
 • Intenzivni trening tudi pri večjih skupinah
 • Razvoj profesionalne rutine
 • Trening ob novih prodajnih programih
 • Pridobivanje samozavesti

Tukaj si lahko ogledate podrobno brošuro  Sim: Vendo®

Obravnavanje in reševanje konfliktov s pomočjo orodja SDI ®®

Prva strukturirana simulacija prodajnega procesa

 • Analiza vaše komunikacije s sodelavci
 • Razumevanje vaših lastnih reakcij in reakcij drugih 
 • Zmanjševanje konfliktov v timih
 • Izboljšanje razumevanja
 • Viri in  sprožilci  konfliktov
 • Kako spreminjamo svoje prednostne naloge med konfliktom
 • Na kaj se  osredotočamo med konfliktom
 • Faze in način reševanja konfliktov

Tukaj si lahko ogledate podrobno brošuro SDI®

SloveniaEnglishMexicoAustriaGerman Neways Deutschland hat 4,79 von 5 Sternen 124 Bewertungen auf ProvenExpert.com